Privacy statement

Privacyverklaring Beauvoords Bakhuis

Algemene voorwaarden gegevensbescherming

Website: Gegevens van personen die iets bestellen worden opgeslagen in de gegevensbank Beauvoords Bakhuis. De gegevens zijn nodig om de bestelling te verwerken. Ook derden die betrokken zijn bij de website garanderen jouw privacy.

E-mails: Emailgegevens worden bewaard om mails uit het verleden te herlezen. Verder worden daar geen gegevens van gebruikt of doorgestuurd aan derden. E-mails worden gestuurd als antwoord op een vraag van de klant of om bijkomende vragen te stellen i.v.m. de bestelling / product.

Factuurgegevens: De persoonlijke gegevens op de factuur worden bewaard door de boekhouder, enkel als informatie voor de belastingdiensten.

Nieuwsbrieven: De mailadressen in het programma worden bewaard en gebruikt om op regelmatige basis info te versturen over onze productie en activiteiten. Je kan je ten alle tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief met een eenvoudige procedure. Ook derden die betrokken zijn bij de nieuwsbrieven garanderen jouw privacy.

Recht op inzage:

Iedere klant heeft het recht op inzage in de gegevens die over hem/ haar worden bijgehouden. Dit kan door een mail te sturen naar info@beauvoordsbakhuis.be. Aan dergelijk verzoek wordt, zoals wettelijk bepaald, binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek, gehoor gegeven. Iedere klant kan zijn gegevens inkijken en te allen tijde laten aanpassen of verwijderen .

De gegevens worden zolang als nodig bewaard of verwijderd op vraag van de klant.

De klant heeft ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij meent dat zijn/haar persoonsgegevens foutief worden gebruikt.

Cybersecurity:

Onze website is een beveiligde website. Ook onze computer beschikt over de nodige beveiliging. Bij problemen wat betreft beveiliging, cybersecurity,… doen we beroep op onze aangestelde ICT’ers. In geval van een Data-lek (vb. systeem werd gehackt), dan wordt dit steeds gemeld aan de Privacy Commissie.

Beauvoords Bakhuis Inleiding

Beauvoords Bakhuis neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in de privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan de privacyverklaring met aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@beauvoordsbakhuis.be of 058/ 298 291.

Wie is Beauvoords Bakhuis?

Beauvoords Bakhuis is de natuurlijke vennootschap Beauvoords Bakhuis N.V., gelegen te Veurne aan Bedrijvenlaan 8, ingeschreven in de Kruispuntenbank van ondernemingen (KBO) onder het ondernemingsnummer BE 0436.010.545.

Beauvoords Bakhuis is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauvoords Bakhuis de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Beauvoords Bakhuis jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Beauvoords Bakhuis persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Beauvoords Bakhuis voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Beauvoords Bakhuis worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Leveringen, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens:Naam, E-mailadres, Accountnummer, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/ IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, BTW nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: CRM  (Customer relationship management)

Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media, Telefoonnummer

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Leveringen

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social marketing

Gegevens: Social media account

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website / ‘Facebook’

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: A/B testing

Gegevens: Surfgedrag

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van het bericht,  

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Chatfunctie

Gegevens: User ID, Naam, E-mailadres, Inhoud van het chatbericht

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek

Gegevens: Gewoonten, Levensstijl, Surfgedrag

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Beauvoords Bakhuis heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Concreet betekent dit jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer… Eigenlijk alle gegevens die jou en/of uw bedrijf kunnen identificeren.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Beauvoords Bakhuis over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Beauvoords Bakhuis. Je kunt verzoeken dat Beauvoords Bakhuis je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Beauvoords Bakhuis de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Beauvoords Bakhuis of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Beauvoords Bakhuis te verkrijgen. Beauvoords Bakhuis zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Beauvoords Bakhuis je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Beauvoords Bakhuis

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@beauvoordsbakhuis.be. Beauvoords Bakhuis zal je verzoek zo snel mogelijk toelaten en in elk geval niet later dan één maand nadat Beauvoords Bakhuis een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Beauvoords Bakhuis je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Beauvoords Bakhuis. Het kan zijn dat Beauvoords Bakhuis verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Beauvoords Bakhuis ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Beauvoords Bakhuis worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Beauvoords Bakhuis worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan de privacyverklaring gewijzigd worden?

Dit privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Beauvoords Bakhuis je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@beauvoordsbakhuis.be. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Beauvoords Bakhuis jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@beauvoordsbakhuis.be Daarnaast kan je ook altijd telefonisch contact opnemen met ons op het nummer 058/298 291.

Factuurvoorwaarden 

De betaling gebeurt na de levering bij voorkeur elektronisch, maar kan ook contant te Veurne.

Indien anders overeengekomen gebeurt de betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer BE83 7388 1207 3615 op naam van Beauvoords Bakhuis.

Op al onze offertes zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.

Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag begint een intrest van 10% te lopen met een minimum van 25 euro zonder enige aanmaning. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen zijn steeds ten laste van de klant. Bij betwisting is alleen de handelsrechtbank van Veurne bevoegd.

Onze leveringstermijnen zijn bij benadering opgegeven. De niet-naleving van de opgegeven leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of intrest, noch vernietiging van de bestelling. Al onze verzendingen zijn op risico van de klanten, ook indien franco geleverd.    

Eventuele klachten worden alleen aanvaard indien zij worden ingediend ten laatste 2 dagen na de levering. In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot recht om de betaling van de factuur tot na de vervaldag uit te stellen.

Indien de aanvrager de bestelling meer dan 5 werkdagen voor de leveringsdatum annuleert, wordt er geen annulatiekost aangerekend. Indien de aanvrager de bestelling annuleert binnen de 5 werkdagen voor de leveringsdatum, dan kan een annuatiekost aangerekend worden, voor de administratieve en productiekosten. 

Ingeval van bewezen overmacht, hebben beide partijen wederzijds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren. Partijen zullen in overleg een regeling treffen.

Beauvoords Bakhuis is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging van de producten nadat deze door ons geleverd en door u afgetekend zijn.